O tym, na co „formuł stylu nie ma”. Norwid i doświadczenie świętości

Ewangelina Skalińska

DOI: http://dx.doi.org/10.21697/cl.2013.2.03

Abstrakt


On these for which ‘the style formula isn’t there’ [‘formuł stylu nie ma’]. Norwid and the experience of sainthood

 

The article is an attempt to decipher certain spiritual motifs in Cyprian Norwid’s writings. The attempt is based on Rudolf Otto’s religious studies considerations, and the analysis concerns fragments of the following pieces by the Polish poet: Jasność i ciemność, Czarne kwiaty, Białe kwiaty and the poem Krzyż i dziecko.


Słowa kluczowe


Norwid; mistycyzm; świętość; doświadczenie świętości;

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Ks. Henryk Paprocki, Między słowem i obrazem. Wprowadzenie, w: Jerzy Nowosielski, Inność prawosławia, Białystok 1998, s. 9–10.

Rudolf Otto, Świętość. Elementy irracjonalne w pojęciu bóstwa i ich stosunek do elementów racjonalnych, tłum. Bogdan Kupis, Warszawa 1999.

Zewnętrzne odnośniki

  • Obecnie brak jakichkolwiek odnośników.