Data publikacji : 2013-11-19

Geografia i działalność wydawnictw katolickich w Królestwie Polskim w drugiej połowie XIX i na początku XX wieku

Alicja BorucDział: PRZEKŁADY - RECENZJE - ARCHIWALIA

Abstrakt

Geography and the activity of Catholic publishing houses in the Kingdom of Poland in the second half of the nineteenth century and the beginning of the twentieth century This article tries to reconstruct the distribution of Catholic publishing houses that operated in the Kingdom of Poland in the second half of the nineteenth century. The author surveyed printing factories and Catholic bookshops, as well as editorial offices of magazines which spread the teachings of the Catholic Church. Publishing activities of these establishments and their importance in propagating the faith and Catholic teachings are presented.

Słowa kluczowe

wydawnictwa katolickie ; Królestwo Polskie ;


Szczegóły
Bibliografia
Autorzy

Pobierz pliki


Wskaźniki altmetryczne


Licencja

Autorzy, składający artykuły do druku w "Colloquiach Litterariach" przekazują redakcji czasopisma jednorazowe, niewyłączne prawa autorskie na publikację.

Umowa autorska

Ośwadczenie autora


Wydawnictwo Naukowe UKSW
ul. Dewajtis 5, domek nr 2
01-815 Warszawa
email: wydawnictwo@uksw.edu.pl
tel. +48 22 561 89 23 (wew. 323)
O platformie:
Copyright 2019 by UKSW
OJS Support and Customization by LIBCOM
Platform & workfow by OJS/PKP
O systemie