Geografia i działalność wydawnictw katolickich w Królestwie Polskim w drugiej połowie XIX i na początku XX wieku

Alicja Boruc

DOI: http://dx.doi.org/10.21697/cl.2013.2.04

Abstrakt


Geography and the activity of Catholic publishing houses in the Kingdom of Poland in the second half of the nineteenth century and the beginning of the twentieth century This article tries to reconstruct the distribution of Catholic publishing houses that operated in the Kingdom of Poland in the second half of the nineteenth century. The author surveyed printing factories and Catholic bookshops, as well as editorial offices of magazines which spread the teachings of the Catholic Church. Publishing activities of these establishments and their importance in propagating the faith and Catholic teachings are presented.

Słowa kluczowe


wydawnictwa katolickie; Królestwo Polskie;

Bibliografia


Polskie czasopisma religijno-społeczne w XIX wieku. Materiały do katalogu, pod red. Barbary Lesisz [et al.], Warszawa, Lublin 1988.

Daniel Olszewski, Funkcje społeczno-kulturalne polskiej parafii na przełomie XIX i XX wieku, w: Kulturotwórcza rola Kościoła na przełomie XIX i XX wieku, pod red. Jana Ziółka, Lublin 1997, s. 30.

Misjonarze św. Wincentego a Paulo w Polsce (1651–2001), t. 1: Dzieje, pod red. Stanisława Rosponda, Kraków 2001, s. 151.

Andrzej Adamski, Kapłan i dziennikarz. Błogosławiony ks. Ignacy Kłopotowski (1866–1931), Warszawa 2008, s. 88.

Józef Styk, Ksiądz Ignacy Kłopotowski 1866–1931. Społecznik, publicysta i wydawca, Warszawa 1987, s. 179.

Jerzy Plis, Kościół Katolicki w Polsce a prasa, radio i film (1918–1939), Lublin 2001, s. 28.

Zewnętrzne odnośniki

  • Obecnie brak jakichkolwiek odnośników.