"Gusła nasze moc straciły" Czy kultura współczesna stawia "Dziadom" ważkie pytania ?

Magdalena Woźniewska-Działak

DOI: http://dx.doi.org/10.21697/cl.2014.2.04

Abstrakt


‘Gusła nasze moc straciły’. Does contemporary culture ask Dziady serious questions?

Review of a theatre spectacle: Adam Mickiewicz, Dziady, parts I, II and IV and the poem Upiór, directed by Michał Zadara, Teatr Polski in Wrocław, premiere on 14th February 2014.

The review article discusses Dziady, część I, II i IV and the poem Upiór directed by Michał Zadara. The spectacle is part of a bigger project realised at Teatr Polski in Wrocław in 2014–2016. The article attempts to reconstruct the director’s idea of a stage version of Mickiewicz’s drama, which is regarded in Polish culture as a symbolic work constituting Polish identity. Furthermore, the author asks a number of questions about the condition of the contemporary culture that seems to be a culture of exhaustion, and also about this culture’s dispositions and capabilities employed when reinterpreting the romantic masterpiece.


Słowa kluczowe


Adam Mickiewicz; Dziady; Michał Zadara;

Bibliografia


«Dziady». Od Wyspiańskiego do Grzegorzewskiego, red. Grzegorz Niziołek, Tadeusz Kornaś, Kraków 1999.

Michał Zadara, Do roboty!, w: Adam Mickiewicz, «Dziady», części I, II, IV oraz wiersz «Upiór» w reżyserii Michała Zadary, Program, pod red. Jarosława Minałto, Piotra Rudzkiego, Teatr Polski we Wrocławiu 2014, s. 26–27.

Bogusław Dopart, «Dziady» Adama Mickiewicza, czyli dzieło cykliczne, w: tenże, Romantyzm polski. Pluralizm prądów i synkretyzm dzieła, Kraków 1999, s. 61.

M. Piwińska, Tajemnica pierwszej części «Dziadów», w: Wolny myśliwy. Osiem prób czytania Mickiewicza, Gdańsk 2003, s. 49–66.

Leszek Kolankiewicz, Gusła, w: «Dziady nasze mają to szczególnie…» Studia i szkice współczesne o dramacie Adama Mickiewicza, red. Ewa Hoffman-Piotrowska i Andrzej Fabianowski, Warszawa 2013.

Zewnętrzne odnośniki

  • Obecnie brak jakichkolwiek odnośników.