Narracja w Historii Ignacego Krasickiego

Klara Leszczyńska

DOI: http://dx.doi.org/10.21697/cl.2009.1.02

Abstrakt


Artykuł podejmuje problematykę sposobów prowadzenia narracji w "Historii" Ignacego Krasickiego.

Słowa kluczowe


Ignacy Krasicki; "Historia"; narracja

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


W. Walecki, Wieczny człowiek. „Historyja” Ignacego Krasickiego i jej konteksty kulturowe oraz literackie, Księgarnia Akademicka, Kraków 1999.

M. Jasińska, Autentyzm i literackość a wiedza powieściowego narratora, „Pamiętnik Literacki” 1963, z.1.

Inwentarz biblioteki Ignacego Krasickiego z 1810 roku, oprac. S. Graciotti, J. Rudnicka, Zakład Narodowy im. Ossolińskich, Wydawnictwo PAN, Wrocław 1973.

P. Cazin, Książę biskup warmiński Ignacy Krasicki 1735–1801, tłum. M. Mroziński, posłowie i bibliografia Z. Goliński, Wydawnictwo Pojezierze, Olsztyn 1986.

Zewnętrzne odnośniki

  • Obecnie brak jakichkolwiek odnośników.