IWASZKIEWICZ „ROZDWOJONY W SOBIE”

Piotr Mitzner

DOI: http://dx.doi.org/10.21697/cl.2009.1.05

Abstrakt


Artykuł podejmuje problematykę religijności Jarosława Iwaszkiewicza na podstawie jego dzienników i listów.

Słowa kluczowe


Jarosław Iwaszkiewicz; religijność;

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Z. Mycielski, Dziennik 1960−1969. Warszawa 2001.

P. Mitzner, Na progu. Doświadczenia religijne w tekstach Jarosława Iwaszkiewicza. Warszawa 2003.

J. Iwaszkiewicz, Kultura świadectwem trwałości, w: Kongres Kultury Polskiej 7–9 października 1966. Materiały i dokumenty. Warszawa 1967.

Zewnętrzne odnośniki

  • Obecnie brak jakichkolwiek odnośników.