O CZYTANIU POLSKIEGO ROMANTYZMU − Konferencja

Teresa Winek

Abstrakt


Sprawozdanie z konferencji naukowej " Jak czytano i jak czytać polski romantyzm?", zorganizowanej przez Instytut Polonistyki Akademii Pomorskiej w Słupsku.

Słowa kluczowe


sprawozdanie z konferencji; Jak czytano i jak czytać polski romantyzm;

Zewnętrzne odnośniki

  • Obecnie brak jakichkolwiek odnośników.