Historia literatury w objęciach Darwina?

Dariusz Skórczewski

DOI: http://dx.doi.org/10.21697/cl.2011.1.02

Abstrakt


History of literature held in darwin’s embrace?

 

The paper adumbrates Joseph Carroll’s evolutionist literary theory positioning it against the developments in literary studies and humanities after postmodernism. The author discusses the ambivalence present in Carroll’s neo-darwinian project, its possible power to revert the decline of literary studies through a return to tangibility and certainty after the dominance of postmodern speculative theories, but also its reductionist and anti-axiological- stance being a peril to the advancement of literary studies. The paper invites further discussion on the prospects of trans-disciplinary alliance between humanities and biological sciences in relation to the aesthetic specificity of literature.


Słowa kluczowe


historia literatury; darwinizm;

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Władysław Panas, O pograniczu etnicznym w badaniach literackich, w zbiorze: Wiedza o literaturze i edukacja. Księga referatów Zjazdu Polonistów, Warszawa 1995, pod red. Teresy Michałowskiej, Zbigniewa Golińskiego, Zbigniewa Jarosińskiego, Warszawa 1996.

Bogusław Bakuła, Historia i komparatystyka. Szkice o literaturze i kulturze Europy Środkowo-Wschodniej XX wieku, Poznań 2000.

Bogusław Bakuła, Kolonialne i postkolonialne aspekty polskiego dyskursu kresoznawczego (zarys problematyki), „Teksty Drugie” 2006, nr 6.

Theory’s Empire. An Anthology of Dissent, ed. by Daphne Patai i Wilfrido H. Corral, New York 2005.

Stefan Głowacki, Teoria literatury bez Teorii, „Teksty Drugie” 2006, nr 3.

Dorota Heck, Four Dilemmas: Theory, Criticism, History, Faith. Sketches on the threshold of literary anthropology, translated into English by Robert Kielawski, Kraków 2010

Wolfgang Smith, Science and the Restoration of Culture, „Modern Age”, vol. 43, no.1 (Winter 2001).

Ewa Domańska, Jakiej metodologii potrzebuje współczesna humanistyka?, „Teksty Drugie” 2010, nr 1–2.

The Literary Animal. Evolution and the Nature of Narrative, ed. by Jonathan Gottschall, David Sloan Wilson, Evanston 2005.

Joseph Carroll, Adaptationist Literary Study. An Introductory Guide, „Ometeca”, no. 10 (2006).

Michael Tomasello, Kulturowe źródła ludzkiego poznawania, przeł. Joanna Rączaszek, Warszawa 2002.

Joseph Carroll, An Evolutionary Paradigm for Literary Study, „Style”, vol. 42, nos. 2–3 (Summer/Fall 2008).

Edward O. Wilson, Konsiliencja. Jedność wiedzy, przekł. Jarosław Mikos, Poznań 2002.

Grant Morrison, Science, Tradition, and Utopia, „Modern Age”, vol. 43, no. 1 (Winter 2001).

S. Sawicki, Ku świadomej ocenie w badaniach literackich i Problematyka aksjologiczna w nauce o literaturze, w: Wartość – sacrum – Norwid. Studia i szkice aksjologicznoliterackie, Lublin 1994

Joseph Carroll, The Human Revolution and the Adaptive Function of Literature, „Philosophy and Literature”, vol. 30 (2006).

Ryszard Nycz, O przedmiocie studiów literackich – dziś, w: Polonistyka w przebudowie. Literaturoznawstwo – wiedza o języku – wiedza o kulturze – edukacja. Zjazd Polonistów, Kraków, 22–25 września 2004,

Zewnętrzne odnośniki

  • Obecnie brak jakichkolwiek odnośników.