Przeczytać duszę - założenia krytyki literackiej Rafała Marcelego Blütha

Anna M. Szczepan-Wojnarska

DOI: http://dx.doi.org/10.21697/cl.2011.1.04

Abstrakt


Artykuł omawia założenia krytyki liteckiej Rafała Marcelego Blütha.

Słowa kluczowe


Rafał Marceli Blüth;

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Marta Wyka, Portret krytyka u schyłku dwudziestolecia, „Twórczość” 1988, nr 12.

Ewa Sławęcka, Spojrzenie na literacką tradycję dziewiętnastowieczną w działalności rusycystycznej Rafała Marcelego Blütha (1891–1939), w: Spotkania literackie. Z dziejów powiązań polsko-rosyjskich w dobie romantyzmu i neoromantyzmu, pod red. Bohdana Galstera i Janiny Kamionkowej, Wrocław 1973.

Rafał M. Blüth, Mickiewicz i Rylejew pod pomnikiem Piotra Wielkiego, „Rocznik Koła Polonistów Słuchaczów Uniwersytetu Warszawskiego”, wydany z okazji dziesięciolecia Koła, Warszawa 1927.

Rafał M. Blüth, Tragikomedia snobizmu w życiu i twórczości Mikołaja Gogola, „Przegląd Współczesny” 1929, nr 89.

Por. Rafał M. Blüth, Kartka z dziejów katolicyzmu w Rosji w pierwszej połowie XIX wieku, „Przegląd Powszechny” 1925, t. CLXV.

Rafał M. Blüth, Joseph Conrad et Dostojewski. Le problème du crime et du châtiment, „La Vie Intellectuelle” 1931, t. XI, nr 2.

Rafał M. Blüth, Tragizm inteligencji rosyjskiej, „Droga” 1933, rozdział 2.

Stanisław Maria Saliński, Konstanty i Rafał, „Tygodnik Powszechny”, nr 48 (1192), 28 XI 1971.

Rafał M. Blüth, Stefan Kołaczkowski a Stanisław Brzozowski, „Pamiętnik Warszawski” 1931, z. 6.

Rafał M. Blüth, Literatura rosyjska. (Przekłady), „Rocznik Literacki” 1932.

Por. Józef Marian święcicki, Psychoanaliza w literaturze polskiej, „Przegląd Powszechny” 1932, t. CXCIV.

Witkor Weintraub, Rafał Blüth, w: Straty kultury polskiej, Glasgow 1945, t. 2.

Rafał M. Blüth, Joseph Conrad et Dostojewski. Le problème du crime et du châtiment, „La Vie Intellectuelle” 1931, t. XI, nr 2.

Anna Raźny, Rafał Blüth jako rusycysta a estetyka Stanisława Brzozowskiego, „Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego. Prace historyczno-Literackie” 1974, z. 29.

Stanisław Brzozowski, Widma moich współczesnych, Lwów 1914.

Rafał M. Blüth, Proza poety Bunina, „Verbum” 1935.

Rafał M. Blüth, Literatura rosyjska. „Rocznik Literacki” 1933–1935.

Włodzimierz Maciąg, Pisma Rafała Marcelego Blütha, „Znak” 1988, nr 11.

Andrzej Biernacki, Życie literaturą czyli o „Pismach” Rafała Marcelego Blütha, „Odra” 1988, nr 12.

Teresa Landy, Rut Wosiek, Ksiądz Władysław Korniłowicz, „Biblioteka «Więzi»”, Warszawa 2003.

S. Teresa Landy, Odpowiedź na Ankietę „Znaku”: Formacja katolicka w dwudziestoleciu, „Znak” 1959, nr 57.

Jerzy Liebert, Listy do Agnieszki, „Biblioteka «Więzi»”, t. 144, Warszawa 2002.

Rafał Marceli Blüth, Pisma literackie, oprac. P. Nowaczyński, Kraków 1987.

Zewnętrzne odnośniki

  • Obecnie brak jakichkolwiek odnośników.