Dostojewski okiem Polaków. Omówienie książki Marka Wedemanna "Polonofil czy Polakożerca? Fiodor Dostojewski w piśmiennictwie polskim lat 1847–1897

Ewangelina Skalińska

DOI: http://dx.doi.org/10.21697/cl.2011.1.05

Abstrakt


Artykuł zawiera recenzję naukową książki Marka Wedemanna.

Słowa kluczowe


Marek Wedemann; Fiodor Dostojewski;

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Marek Wedemann, Polonofil czy polakożerca? Fiodor Dostojewski w piśmiennictwie polskim lat 1847–1897, Poznań 2010.

Jerzy Stempowski, Polacy w powieściach Dostojewskiego, w: tegoż, Eseje dla Kassandry, Gdańsk 2005.

Adam Pług [Antoni Pietkiewicz], Teodor Dostojewski, „Kłosy” 1881, nr 834 (13/25 VIII).

Zewnętrzne odnośniki

  • Obecnie brak jakichkolwiek odnośników.