Hiob Miłosza

Anna M. Szczepan-Wojnarska

DOI: http://dx.doi.org/10.21697/cl.2011.2.04

Abstrakt


Miłosz’s poetry asks numerous questions concerning an idea of
guilt, forgiveness and suffering nevertheless it never provides easy answers, rather multiplies them creating an atmosphere of overwhelming inescapable responsibility. This essay examines the problem of suffering and its implications in relation to figure of biblical Job that appears in Miłosz oeuvre repeatedly and undergoes a kind of the
poet’s interpretation in Miłosz’s translation of the Book of Job. The main thesis of my considerations is that various strategies of approaching the problem of suffering applied by Miłosz culminate in the conviction that the Joban deepest pain is his uniqueness, his being incomparable to anyone else. The only faith that can sustain in the context of WWII is “a faith through thankfulness” despite evil that ruled the world at that time.


Słowa kluczowe


Czesław Miłosz; Hiob; Księga Hioba;

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Czesław Miłosz, Księgi biblijne, Kraków 2003.

Andrzej Franaszek, Wieczne światło zatrzymanego czasu, w: Czesław Miłosz. In memoriam, [red. tomu Joanna Gromek], Kraków 2004.

Andrzej Franaszek, Miłosz. Biografia, Kraków 2011.

Czesław Miłosz, Renata Gorczyńska, „Podróżny świata”. Rozmowy, Kraków 2002.

Bo Lindberg, William Blake’s Illustrations to the Book of Job, Abo 1973.

Geoffrey Keynes, Blake Studies. Essays on His Life and Work, 2nd ed., Oxford 1971.

Ewa Kozubska, Jan Tomkowski, Mistyczny świat Williama Blake’a, Milanówek 1993.

Michael Justin Davis, William Blake. A New Kind of Man, Berkeley 1977.

Czesław Miłosz, Życie na wyspach, Kraków 1997.

Marek Piela, Grzech dosłowności we współczesnych polskich przekładach Starego Testamentu, Kraków 2003.

J. Warzecha, W poszukiwaniu klucza do Księgi Hioba, „Studia Theologica Varsaviensia” 1985, nr 2.

Wojciech Skrodzki, Lebenstein i księga Hioba, „Więź” 1982, nr 4–5.

Anna Szczepan-Wojnarska, Wybaczyć Bogu. Hiob w literaturze podejmującej problematykę II wojny światowej, Kraków 2009.

Barbara Kryda, Słowacki i Miłosz na skałach Pornic, w: Studia i szkice o twórczości Czesława Miłosza, pod red. Andrzeja Staniszewskiego, Olsztyn 1995.

Czesław Miłosz, Przygody młodego umysłu, Kraków 2003.

Czesław Miłosz, Widzenia nad zatoką San Francisco, Kraków 2000.

Czesław Miłosz, Prywatne obowiązki, Kraków 2001.

Viktor E. Frankl, Psycholog w obozie koncentracyjnym, tłum. Stefania Zgórska, Warszawa 1962.

Czesław Miłosz, Abecadło, Kraków 2001.

Zewnętrzne odnośniki

  • Obecnie brak jakichkolwiek odnośników.