Późne arcydzieła Miłosza

Bernadetta Kuczera-Chachulska

DOI: http://dx.doi.org/10.21697/cl.2011.2.07

Abstrakt


In the last lyric Czesław Miłosz raises the themes somehow similar to those which appear in Mickiewicz’s Lozanne lyric: their characteristic feature is also the similarity between the attitudes and formal
solutions. The aesthetic category of the “Lozanne issue” to a great extent builds an extremely brave shape of Miłosz’s late lyric.


Słowa kluczowe


Czesław Miłosz; wiersze późne;

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Marek Zaleski, Zamiast. O twórczości Czesława Miłosza, Kraków 2005.

Czesław Miłosz, Wypisy z ksiąg użytecznych, Kraków 1994.

Czesław Miłosz, Świadectwo poezji. Sześć wykładów o dotkliwościach naszego wieku, Warszawa 1987.

Czesław Miłosz, Wiersze ostatnie, Kraków 2006.

Czesław Milosz, To, Kraków 2000.

Danuta Zamącińska, Słynne – nieznane. Wiersze późne Mickiewicza, Słowackiego, Norwida, Lublin 1985.

Marian Maciejewski, Mickiewiczowskie „czucia wieczności”. (Czas i przestrzeń w liryce lozańskiej), w: tegoż, Poetyka – gatunek – obraz. W kręgu poezji romantycznej, Wrocław 1977.

Marian Stala, Trzy nieskończoności, Kraków 2001.

Zewnętrzne odnośniki

  • Obecnie brak jakichkolwiek odnośników.