O POLSKIEJ POEZJI PO 1989 ROKU (BRAKI I „NADDATKI”) – SZKIC KRYTYCZNOLITERACKI

Bernadetta Kuczera-Chachulska

DOI: http://dx.doi.org/10.21697/cl.2015.2.01

Abstrakt


The article addresses selected issues about Polish poetry after 1989. The author distinguishes between the poetry of ‘a literary movement’ and the poetry fulfilling the criteria of a veritable work of art. She critically com - ments on the selected works by well-known authors who function as part of an unspoken canon; she portrays the poetry of Paweł Marcinkiewicz as one of the most attractive proposals coming from the younger generation, whereas from among the classics she picks texts by Czesław Miłosz and Janusz St. Pasierb.

Słowa kluczowe


kanon; poezja XX wieku; Czesław Miłosz; Zbigniew Herbert; Miron Białoszewski; poezja; liryczność; Adam Zagajewski; Marcin Świetlicki; Paweł Marcinkiewicz; Janusz Stanisław Pasierb;

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Bernadetta Kuczera- Chachulska, Późne arcydzieła Miłosza, w: tejże, Z estetyki nieskończoności. Szkice o polskiej poezji (nie tylko) XX wieku, Warszawa 2012.

Lidia Burska, Miasto i poezja, w: Co dalej, literaturo? Jak zmienia się współcześnie pojęcie i sytuacja literatury, praca zbiorowa pod red. Aliny Brodzkiej-Wald, Hanny Gosk i Andrzeja Wernera, Warszawa 2008.

Janusz Połomski, Poezja a filozofia, „Twórczość” 1969, nr 9.

Władysław Stróżewski, O pięknie, w: tegoż, Wokół piękna. Szkice z estetyki, Kraków 2002.

Zewnętrzne odnośniki

  • Obecnie brak jakichkolwiek odnośników.