DOM JAKO FIGURA ARTYSTYCZNA W POEZJI TERESY FERENC. WSTĘP DO PROBLEMATYKI

Aleksandra Pawlik-Kopek

DOI: http://dx.doi.org/10.21697/cl.2015.2.03

Abstrakt


The article tentatively identifies issues regarding home as artistic figure in Teresa Fernenc’s poetry. To indicate how home consists of two topoi, locus amoenus and locus horribilis, the author, for example, uses the tools worked out by the geopoetics field. Home appears to be a place formed as a result of authentic experience of Ferenc as well as a symbol of the wartime fate of its inhabitants, in addition to symbolizing the restoration of the original order, which holds crucial importance for the ontological status of the subject in the writer’s works. Home, understood in these terms, crystalizes as individual experience, poetic imagination, and literary and cultural inspirations of the poet.

Słowa kluczowe


Teresa Ferenc; figura artystyczna; interpretacja; poezja; liryka; liryczność;

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Krzysztof Nowicki, Dom poezji, w: Teresa Ferenc, Anna Janko, Zbigniew Jankowski, Milena Wieczorek, Cztery twarze domu. Antologia rodzinna, Szczecin 1991.

Henryk Jurkowski, Materiał jako wehikuł treści rytuału, posł. Mateusz Kanabrodzki, Warszawa 2011.

Olenka Darkowska-Nidzgorska, Denis Nidzgorski, Marionnettes et Masques au Coeur du Théâtre Africain, Charleville-Mézières 1998.

Jacek Łukasiewicz, O poezji Teresy Ferenc, w: Teresa Ferenc, Widok na życie, Sopot 2012.

Maria Dąbrowska-Czoch, Poezja w małżeństwie, małżeństwo w poezji (Teresa Ferenc i Zbigniew Jankowski), „Język – Szkoła – Religia” 2014, nr 1.

Elżbieta Rybicka, Geopoetyka. Przestrzeń i miejsce we współczesnych teoriach i praktykach literackich, Kraków 2014.

Małgorzata Czermińska, Miejsca autobiograficzne. Propozycja w ramach geopoetyki, „Teksty Drugie” 2011, nr 5.

Zewnętrzne odnośniki

  • Obecnie brak jakichkolwiek odnośników.