PRZESŁANIE ROZBITKA. WĄTKI ORFICKIE W POEZJI KRZYSZTOFA KARASKA

Artur Nowaczewski

DOI: http://dx.doi.org/10.21697/cl.2015.2.06

Abstrakt


Although Krzystof Karasek counts among the most outstanding representatives of the Nowa Fala (New Wave) generation, his poems have not been subject to detailed analysis so far. The author attempts to highlight the meaning of the Orphic threads in Krzysztof Karasek’s poetry written after 1989. For more than twenty years Karasek’s poems have been tied to each other by a suggestive figure of a hero named by the poet a ‘castaway’. This castaway’s characteristics include distance to himself and lack of delusion about the condition of the world after personal and cultural collapse. Still, it also includes great appraisal of life. The poet, defining the figure of the castaway, calls in a number of castaway figures, characters after catastrophe, among which one can find the mythical Orpheus. The article addresses the originality of Karasek’s idea with regard to his polemical texts which engaged with Zbigniew Herbert’s and Julian Kornhauser’s works.

Słowa kluczowe


orfizm; Krzysztof Karasek; Nowa Fala; pokoleniowość; kanon lektur;

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Zbigniew Herbert, Polecam – odradzam, w: tegoż, Węzeł gordyjski oraz inne pisma rozproszone 1948–1998, zebrał, oprac. i notami opatrzył Paweł Kądziela, Warszawa 2001; pierwodruk: „Tygodnik Solidarność” 1994, nr 51.

Tomasz Burek, Dzieło niczyje, Kraków 2001.

Maria Janion, Czas formy otwartej. Tematy i media romantyczne, Warszawa 1984.

Maria Janion, Gorączka romantyczna, Warszawa 1975.

Magdalena Siwiec, Orfeusz romantyków. Mit o Orfeuszu w

twórczości Juliusza Słowackiego i Gérarda de Nerval w kontekście epoki, Kraków 2002.

Zbigniew Bieńkowski, Piekła i Orfeusze. Szkice z literatury zachodniej, wyd. II, Warszawa 2009.

Grzegorz Kociuba, Ciemna kantyczka i blask szarości, w: Było nie minęło. Antologia tekstów krytycznych poświęconych twórczości Juliana Kornhausera, pod red. Adriana Glenia, Opole 2011.

Zewnętrzne odnośniki

  • Obecnie brak jakichkolwiek odnośników.