NIEDOCENIONA MITOLOGIA NIEDOCENIONYCH – REFLEKSJE O KRÓLU MRÓWEK ZBIGNIEWA HERBERTA, CZYLI TRAGICZNA PRÓBA OSWOJENIA OKRUCIEŃSTWA BOGÓW

Jakub Jurkowski

DOI: http://dx.doi.org/10.21697/cl.2015.2.07

Abstrakt


The article sketchily surveys Zbigniew Herbert’s mythological prose texts from Król Mrówek, which remained unpublished during his lifetime. A suite of analytical and interpretive considerations intends to present Herbert as an author who took up the task of investigating the consistency of the Mediterranean myth. The article applies twentieth-century mythology studies tools to situate Herbert’s book within literary tradition. In his apocrypha Herbert subjects mythological tradition to a renarration; he shows appreciation for characters traditionally devoid of the grace to speak and reinstates their hitherto deformed human faces. Simultaneously, Herbert undermines the inevitability, necessity, and permanence of the verdicts of the fate which, in traditionally narrated mythology, stands as the final instance bringing back the cosmic order.

Słowa kluczowe


mitologia; Zbigniew Herbert; "Król Mrówek"; apokryf;

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Przemysław Czapliński, Ironia mniejsza. Apokryfy mityczne Zbigniewa Herberta, w: Portret z początku wieku. Twórczość Zbigniewa Herberta. Studia, pod red. Wojciecha Ligęzy, przy współudz. Magdaleny Cichej, Lublin 2005.

Sztuka empatii. Rozmawia Renata Gorczyńska, w: Herbert nieznany. Rozmowy, [zebrał i oprac. do druku Henryk Citko], Warszawa 2008.

Paweł Czapczyk, Mitologia na nowo odczytana. Wokół prozy poetyckiej Zbigniewa Herberta, „Twórczość” 2003, nr 4.

Werner Jaeger, Teologia wczesnych filozofów greckich, przeł. Jerzy Wocial, przedm. Juliusz Domański, Kraków 2007.

Agata Bielik-Robson, Powrót mesjańskiej obietnicy, czyli nowoczesność w perspektywie postsekularnej, w: Filozofia. Ogląd, namysł, krytyka?, pod red. Marcina Marii Bogusławskiego,

Andrzeja Kucnera i Tomasza Sieczkowskiego, Olsztyn 2010.

Bogdan Trocha, Mythopoeiczne aspekty liryki Zbigniewa Herberta, w: Pojęcia kiełkujące z rzeczy. Filozoficzne inspiracje twórczości Zbigniewa Herberta, red. Józef Maria Ruszar, Kraków 2010.

Claude Lévi-Strauss, Antropologia strukturalna, Warszawa 1970.

Edmund Leach, Lévi-Strauss, przeł. Piotr Niklewicz, Warszawa 1998.

René Girard, Kozioł ofiarny, Łódź 1987.

Tomasz Garbol, Dlaczego klasyk? O problemie klasycyzmu poezji Zbigniewa Herberta, „Roczniki Humanistyczne” 1999, z. 1.

Agata Bielik-Robson, «Na pustyni». Kryptoteologie późnej nowoczesności, Kraków 2008.

Zewnętrzne odnośniki

  • Obecnie brak jakichkolwiek odnośników.