RECEPCJA TWÓRCZOŚCI JÓZEFA WITTLINA PO 1989 ROKU

Magdalena Zych-Chludzińska

DOI: http://dx.doi.org/10.21697/cl.2015.2.08

Abstrakt


The article surveys the current state of research on Józef Wittlin’s works. It examines and summarizes evidence of the reception of his writings after 1989. The name of the writer remains obscure to Polish readership, while opinions about his works do not go beyond trite phrases. Wittlin’s debut work, Hymny, is overlooked by critics, his essays await edition, and Sól Ziemi – Wittlin’s greatest achievement – unjustly became a forgotten novel. 

Słowa kluczowe


Józef Wittlin; recepcja; literatura najnowsza;

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Zbigniew Włodzimierz Fronczek, Pamięć o homerydzie, „Nasz Dziennik”, 3–4.03.2001, nr 53.

Wojciech Wyskiel, Kręgi wygnania. Jan Lechoń na obczyźnie (Krąg pierwszy i drugi), Kraków 1988.

Iwona Krzemińska, W zimnym krystalicznym blasku, „Poezja” 1990, nr 7/9.

Tadeusz Żółciński, Pisarski kufer podróżny, „Dziennik Ilustrowany”, 17.09.1991, nr 26.

Elizabeth Wittlin-Lipton, Poeta i jego córka, „Tygiel Kultury” 1997, nr 1/2.

Katarzyna Szewczyk-Haake, Co się z nami stanie albo o co mógłby Józef Wittlin zapytać Rainera M. Rilkego, „Teksty Drugie” 2012, nr 1/2.

Zygmunt Kubiak, Co uczynili dla nas? O Józefie Wittlinie i literaturze emigracyjnej, „Więź” 1996, nr 11/12.

Katarzyna Szewczyk-Haake, Ekspresjonizm jako «dobro wspólne». O pierwiastkach ekspresjonistycznych we wczesnej twórczości Czesława Miłosza, „Ruch Literacki” 2012, nr 4–5.

Ryszard Zajączkowski, Spotkanie z oddalenia i na piśmie. O niektórych wątkach z listów między Józefem Wittlinem i Romanem Brandstaetterem, w: Etapy Józefa Wittlina, red. Wojciech Ligęza, Wojciech S. Wocław, Kraków 2014.

Romuald Cudak, «Otom przed Tobą, Abraham». Lektura wiersza Józefa Wittlina «Trwoga przed śmiercią», w: Studia o twórczości Józefa Wittlina, pod red. Ireneusza Opackiego, Katowice 1990.

Zygmunt Kubiak, Stulecie wielkiego epika, „Tygodnik Powszechny” 1996, nr 33.

Jarosław Klejnocki, Czytając Józefa Wittlina (na marginesie «Pism pośmiertnych» i innych esejów), „Topos” 1997, nr 4.

Maciej Krassowski, Odyseusz w labiryncie XX wieku, „Wiadomości Kulturalne” 1996, nr 38.

Małgorzata Baranowska, Odyseusz nie wrócił, „Gazeta Wyborcza”, 3.08.2001, nr 180.

Zbigniew Florczak, Legendarny Wittlin, „Nowe Książki” 1992, nr 2/3.

Sergiusz Sterna-Wachowiak, Poeta i łódeczka życia, „Nowe Książki” 1999, nr 5.

Zewnętrzne odnośniki

  • Obecnie brak jakichkolwiek odnośników.