MIEJSCE I PAMIĘĆ W PÓŹNEJ TWÓRCZOŚCI MARKA NOWAKOWSKIEGO. PROLEGOMENA

Wojciech Kudyba

DOI: http://dx.doi.org/10.21697/cl.2015.2.09

Abstrakt


Since 1990s Marek Nowakowski has systematically expanded the sphere of memoir-writing prose, which he built himself. In this prose it is spatial elements that first and foremost evoke images of the past, and a flâneur often becomes narrator. Gazing at architectural and urbanistic changes, he gives himself to memoirs. Various gastronomic establishments, understood as places of freedom, are particularly important goals of his journey to the past. Nowakowski also eagerly mentions specific individuals as well as types of their professions, which allowed for independence from the totalitarian rule of the Polish People’s Republic.

Słowa kluczowe


Marek Nowakowski; "antropologia knajpy"; przestrzeń w literaturze; flaneur;

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Elżbieta Rybicka, Od poetyki przestrzeni do polityki miejsca. Zwrot topograficzny w badaniach literackich, „Teksty Drugie” 2008, nr 4.

Elżbieta Rybicka, Geopoetyka. Przestrzeń i miejsce we współczesnych teoriach i praktykach literackich, Kraków 2014.

Andrzej Szpociński, Miejsca pamięci (Lieux de memoire), „Teksty Drugie” 2008, nr 4.

Małgorzata Czermińska, Miejsca autobiograficzne. Propozycja w ramach geopoetyki, „Teksty Drugie” 2011, nr 5.

Maria Delaperrière, Miejsca pamięci czy pamięć miejsc? Kilka refleksji na temat uobecniania przeszłości w literaturze współczesnej, „Ruch Literacki” 2013, z. 1.

Michel Foucauaul, Inne miejsca, tłum. Agnieszka Rejniak-Majewska, „Teksty Drugie” 2005, nr 6.

Adam Poprawa, Knajpy niepodległościowe, „Twórczość” 2006, nr 5.

Jerzy Madejski, «Upiliśmy się serdecznie», „Nowe Książki” 2006, nr 4.

Adam Tyszka, Kronikarz miasta, „Twórczość” 2008, nr 8.

Mieczysław Orski, Proszą nas o Zdrowaś Maria, „Przegląd Powszechny” 2008, nr 6.

Maciej Dęboróg-Bylczyński, Portrety, „Śląsk” 2007, nr 2.

Zewnętrzne odnośniki

  • Obecnie brak jakichkolwiek odnośników.