KRÓL-DUCH JULIUSZA SŁOWACKIEGO W RECEPCJI JAROSŁAWA IWASZKIEWICZA

Katarzyna Gędas

DOI: http://dx.doi.org/10.21697/cl.2015.2.10

Abstrakt


he article addresses instances of the reception of Juliusz Słowacki’s Król- -Duch in Jarosław Iwaszkiewicz’s life and works; it is based on Iwaszkiewicz’s memoirs, diaries, reviews, literary texts, correspondence with his wife Anna, and the marginalia left on the copies of Król-Duch remaining in the poet’s archive in Podkowa Leśna. The article also includes a critical edition of the three texts on Król-Duch by Iwaszkiewicz, published in “Wiadomości Literackie” in 1924, 1925, and 1927. The first two texts critically review Słowacki’s narrative poem, the third is a literary sketch putting Król-Duch side by side with Marcel Proust’s In Search of Lost Time.

Słowa kluczowe


Jarosław Iwaszkiewicz; Juliusz Słowacki; "Król-Duch"; edytorstwo naukowe; krytyka literacka;

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Jarosław Iwaszkiewicz, Książka moich wspomnień, Warszawa 1975.

Jarosław Iwaszkiewicz, Nasza droga, w: tegoż, Wiersze, t. 1, Warszawa 1977.

Jarosław Iwaszkiewicz, Pejzaże sentymentalne, w: tegoż, Proza poetycka, Warszawa 1980.

Jarosław Iwaszkiewicz, Dzienniki 1911–1955, oprac. Agnieszka i Robert Papiescy, Warszawa 2007.

Anna i Jarosław Iwaszkiewiczowie, Listy 1922–1926, oprac.

Małgorzata Bojanowska, Ewa Cieślak, Warszawa 1998.

Jarosław Iwaszkiewicz, Dzienniki 1956–1963, oprac. Agnieszka i Robert Papiescy, Radosław Romaniuk, Warszawa 2010.

Juliusz Słowacki, Król-Duch, t. 1–2, oprac. Jan Gwalbert Pawlikowski, Michał Pawlikowski, Lwów (t. 1 – 1924; t. 2 – 1925).

Jarosław Iwaszkiewicz, Słowacki i Proust, „Wiadomości Literackie” 1927, nr 26.

Juliusz Słowacki, Król-Duch. Rapsody nie wydane za życia poety. Tekst główny, oprac. Jan Kuźniar, w: Juliusz Słowacki, Dzieła wszystkie, pod red. Juliusza Kleinera i Władysława Floryana, t. XVI, Wrocław 1972.

Jarosław Iwaszkiewicz, Tom XVII, „Życie Warszawy” 1976, nr 121.

Zewnętrzne odnośniki

  • Obecnie brak jakichkolwiek odnośników.