Grzybowski, Jacek, Cardinal Stefan Wyszynski University, Polska


Chrześcijaństwo-Świat-Polityka Nr 24 (2020): Prawość prawa - Artykuły
Paulus Vladimiri and Stanislaus de Scarbimiria – medieval Krakow law school and the Polish contribution to the formation of the rights of nations
Abstrakt PDF (English)

Wydawnictwo Naukowe UKSW
ul. Dewajtis 5, domek nr 2
01-815 Warszawa
email: wydawnictwo@uksw.edu.pl
tel. +48 22 561 89 23 (wew. 323)
O platformie:
Copyright 2019 by UKSW
OJS Support and Customization by LIBCOM
Platform & workfow by OJS/PKP