Kontakt

"Christianity, World, Politics"
1/3 Wóycickiego Street, building no. 23, room 226
01-938 Warsaw (Poland)


Główna osoba do kontaktu

Mariusz Sulkowski
Sekretarz redakcji
Instytut Nauk o Polityce i Administracji UKSW

Wsparcie techniczne

Libcom
Wydawnictwo Naukowe UKSW
ul. Dewajtis 5, domek nr 2
01-815 Warszawa
email: wydawnictwo@uksw.edu.pl
tel. +48 22 561 88 35
O platformie:
Copyright 2019 by UKSW
OJS Support and Customization by LIBCOM
Platform & workfow by OJS/PKP