Rada Naukowa

RADA NAUKOWA
prof. Jane Adolphe, Ave Maria School of Law, Florida, USA
prof. dr Chantal Delsol, Université Paris-Est Marne-la-Vallée, Francja
prof. dr hab. Aniela Dylus, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, Polska
prof. dr hab. Ingeborg Gabriel, Uniwersytet w Wiedniu, Austria
prof. dr hab. Jan Grosfeld, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, Polska
prof. dr Jakub J. Grygiel, Katolicki Uniwersytet Ameryki, USA
prof. Milan Katuniniec, Trnavská Univerzita v Trnave, Słowacja
ks. prof. dr hab. Piotr Mazurkiewicz, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, Polska
prof. dr Vittorio Possenti, Università Cà Foscari di Venezia, Włochy

          

Dofinansowano ze środków budżetu państwa przez Ministerstwo Edukacji i Nauki w ramach programu „Rozwój Czasopism Naukowych”. Kwota dofinansowania/całkowita wartość zadania wynosi 64.400,00 zł.

ISSN: 1896-9038
eISSN: 2719-8405
10.21697/CSP

Wydawca
Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie

Ta strona używa pliki cookie dla prawidłowego działania, aby korzystać w pełni z portalu należy zaakceptować pliki cookie.