Rada Naukowa

RADA NAUKOWA
prof. Jane Adolphe, Ave Maria School of Law, Florida, USA
prof. dr Chantal Delsol, Université Paris-Est Marne-la-Vallée, Francja
prof. dr hab. Aniela Dylus, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, Polska
prof. dr hab. Ingeborg Gabriel, Uniwersytet w Wiedniu, Austria
prof. dr hab. Jan Grosfeld, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, Polska
prof. Milan Katuniniec, Trnavská Univerzita v Trnave, Słowacja
ks. prof. dr hab. Piotr Mazurkiewicz, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, Polska
prof. dr Vittorio Possenti, Università Cà Foscari di Venezia, Włochy

Wydawnictwo Naukowe UKSW
ul. Dewajtis 5, domek nr 2
01-815 Warszawa
email: wydawnictwo@uksw.edu.pl
tel. +48 22 561 89 23 (wew. 323)
O platformie:
Copyright 2019 by UKSW
OJS Support and Customization by LIBCOM
Platform & workfow by OJS/PKP