Zespół redakcyjny

Redaktor naczelny

  1. prof. dr hab. Jan Grosfeld, UKSW, Wydział Nauk Historycznych i Społecznych, Polska

Sekretarz naukowy

  1. dr Michał Gierycz, UKSW, Wydział Nauk Historycznych i Społecznych, Polska

Redaktor tematyczny

  1. dr Piotr Burgoński, Wydział Nauk Historycznych i Społecznych, Polska
  2. dr Mariusz Sulkowski, UKSW, Wydział Nauk Historycznych i Społecznych, Polska

Rada naukowa

  1. prof. dr hab. Jan Grosfeld, UKSW, Wydział Nauk Historycznych i Społecznych, Polska
  2. Gabriel Ingeborg, Uniwersytet Wiedeński, Austria
  3. Piotr Mazurkiewicz, UKSW, Polska