Zespół redakcyjny

Redaktor naczelny:
ks. prof. dr hab. Piotr Mazurkiewicz, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, Polska (biogram naukowy)

Z-ca redaktora naczelnego:
dr hab. Michał Gierycz, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, Polska (biogram naukowy)

Sekretarz redakcji:
dr Mariusz Sulkowski, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, Polska  (biogram naukowy)

Członek redakcji:
dr Piotr Burgoński, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, Polska  (biogram naukowy)
prof. dr Ligia Castaldi, Ave Maria School of Law, Florida, USA  (biogram naukowy)
dr Luisa Lodevole, Università degli Studi di Roma "Tor Vergata", Włochy  (biogram naukowy)
dr Grégor Puppinck, European Centre for Law and Justice, Strasbourg, Francja  (biogram naukowy)

Wydawnictwo Naukowe UKSW
ul. Dewajtis 5, domek nr 2
01-815 Warszawa
email: wydawnictwo@uksw.edu.pl
tel. +48 22 561 88 35
O platformie:
Copyright 2019 by UKSW
OJS Support and Customization by LIBCOM
Platform & workfow by OJS/PKP