Zespół redakcyjny

Redaktor naczelny:
ks. prof. dr hab. Piotr Mazurkiewicz, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, Polska (biogram naukowy)

Z-ca redaktora naczelnego:
dr hab. Michał Gierycz, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, Polska (biogram naukowy)

Sekretarz redakcji:
dr Mariusz Sulkowski, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, Polska

Członek redakcji:
dr Piotr Burgoński, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, Polska
prof. dr Ligia Castaldi, Ave Maria School of Law, Florida, USA
dr Luisa Lodevole, Università degli Studi di Roma "Tor Vergata", Włochy
dr Grégor Puppinck, European Centre for Law and Justice, Strasbourg, Francja

Wydawnictwo Naukowe UKSW
ul. Dewajtis 5, domek nr 2
01-815 Warszawa
email: wydawnictwo@uksw.edu.pl
tel. +48 22 561 88 35
O platformie:
Copyright 2019 by UKSW
OJS Support and Customization by LIBCOM
Platform & workfow by OJS/PKP