Kulska, Joanna, Polska


Chrześcijaństwo-Świat-Polityka Nr 23 (2019): Politologia religii - Recenzje i omówienia
Sprawozdanie z międzynarodowej konferencji naukowej. Ryga 4-5 października 2018 r.
Szczegóły PDF

Wydawnictwo Naukowe UKSW
ul. Dewajtis 5, domek nr 2
01-815 Warszawa
email: wydawnictwo@uksw.edu.pl
tel. +48 22 561 89 23 (wew. 323)
O platformie:
Copyright 2019 by UKSW
OJS Support and Customization by LIBCOM
Platform & workfow by OJS/PKP