Gierycz, Michał, Instytut Politologii UKSW w Warszawie, PolskaChrześcijaństwo-Świat-Polityka Nr 21 (2017): Wyzwania demokracji - Recenzje i omówienia
Pochwała ortodoksji. Recenzja książki Alaina Besançona Współczesne problemy religijne, Teologia polityczna, Warszawa 2017, ss.323
Szczegóły PDF

Chrześcijaństwo-Świat-Polityka Nr 21 (2017): Wyzwania demokracji - Recenzje i omówienia
Sprawozdanie z ogólnopolskiej konferencji naukowej „Religijne uwarunkowania polityki/polityczne uwarunkowania religii” Łagów Lubuski 1–3.06.2017.
Szczegóły PDF


Wydawnictwo Naukowe UKSW
ul. Dewajtis 5, domek nr 2
01-815 Warszawa
email: wydawnictwo@uksw.edu.pl
tel. +48 22 561 89 23 (wew. 323)
O platformie:
Copyright 2019 by UKSW
OJS Support and Customization by LIBCOM
Platform & workfow by OJS/PKP