Sowiński, Sławomir, Polska


Chrześcijaństwo-Świat-Polityka Nr 15-16 (2013): O "nowej ekonomii" / O Kościele w sferze publicznej - Artykuły
Kościół w sferze publicznej Pewna strategia i jej ograniczenia
Szczegóły PDF

Wydawnictwo Naukowe UKSW
ul. Dewajtis 5, domek nr 2
01-815 Warszawa
email: wydawnictwo@uksw.edu.pl
tel. +48 22 561 89 23 (wew. 323)
O platformie:
Copyright 2019 by UKSW
OJS Support and Customization by LIBCOM
Platform & workfow by OJS/PKP