Kontakt

Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego
ul. Wóycickiego 1/3
01-938 Warszawa

Główna osoba do kontaktu

dr Aleksandra Syryt
Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Wydział Prawa i Administracji,

Wsparcie techniczne

Libcom
Wydawnictwo Naukowe UKSW
ul. Dewajtis 5, domek nr 2
01-815 Warszawa
email: wydawnictwo@uksw.edu.pl
tel. +48 22 561 88 35
O platformie:
Copyright 2019 by UKSW
OJS Support and Customization by LIBCOM
Platform & workfow by OJS/PKP