Kontakt

Adres

Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego
ul. Wóycickiego 1/3
01-938 Warszawa

Osoba do kontaktu

dr Aleksandra Syryt
Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Wydział Prawa i Administracji,
Email: a.syryt@uksw.edu.pl

Wsparcie techniczne

Elżbieta Sobczak
Email: e.sobczak@uksw.edu.pl