Zespół redakcyjny

Redaktor naczelny

 1. prof. dr hab. Marek Michalski, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Polska

Sekretarz redakcji

 1. Aleksandra Syryt, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego Wydział Prawa i Administracji

Rada programowa

 1. prof. dr hab. Marian Turzyński, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Wydział Matematyczno- Przyrodniczy, Instytut Matematyki, Polska
 2. prof. dr hab. Krzysztof Wielecki, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Wydział Nauk Historycznych i Społecznych, Instytut Socjologii, Polska
 3. prof. dr hab. Andrzej Wójtowicz, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego,Wydział Nauk Historycznych i Społecznych, Instytut Socjologii, Polska
 4. ks. prof. dr hab. Sławomir Zaręba, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Wydział Nauk Historycznych i Społecznych, Instytut Socjologii, Polska
 5. prof. dr hab. Paweł Fajgielski, Katolicki Uniwersytet Lubelski, Wydział Prawa i Administracji, Polska
 6. prof. dr hab. Marek Michalski, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Polska
 7. prof. dr hab. Aleksandra Monarcha Matlak, Uniwersytet Szczeciński, Wydział Prawa i Administracji, Polska
 8. prof. dr hab. Andrzej Ochocki, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Wydział Nauk Historycznych i Społecznych, Instytut Socjologii, Polska
 9. prof. dr hab. Franciszek Seredyński, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Wydział Matematyczno- Przyrodniczy, Instytut Matematyki, Polska
 10. ks. prof. dr hab. Henryk Skorowski, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Wydział Nauk Historycznych i Społecznych, Instytut Socjologii, Polska
 11. dr hab. prof. UKSW Marek Świerczyński, Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Polska
 12. dr hab. prof. UKSW Grażyna Szpor, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Polska