Zespół redakcyjny

Redaktor naczelny

prof. dr hab. Marek Michalski, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Poland

Redaktor tematyczny

dr Justyna Dąbrowska

Sekretarz redakcji

Aleksandra Syryt, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego Wydział Prawa i Administracji

Rada programowa

prof. dr hab. Marian Turzyński, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Wydział Matematyczno- Przyrodniczy, Instytut Matematyki, Poland

prof. dr hab. Krzysztof Wielecki, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Wydział Nauk Historycznych i Społecznych, Instytut Socjologii, Poland

prof. dr hab. Andrzej Wójtowicz, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego,Wydział Nauk Historycznych i Społecznych, Instytut Socjologii, Poland

ks. prof. dr hab. Sławomir Zaręba, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Wydział Nauk Historycznych i Społecznych, Instytut Socjologii, Poland

prof. dr Otavio Luiz Rodrigues Junior, Brazil

prof. dr Rute Teixeira Pedro, Portugal

prof. dr hab. Aniela Dylus, UKSW, Poland

prof. dr hab. Paweł Fajgielski, Katolicki Uniwersytet Lubelski, Wydział Prawa i Administracji, Poland

prof. dr hab. Marek Michalski, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Poland

prof. dr hab. Aleksandra Monarcha Matlak, Uniwersytet Szczeciński, Wydział Prawa i Administracji, Poland

prof. dr hab. Andrzej Ochocki, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Wydział Nauk Historycznych i Społecznych, Instytut Socjologii, Poland

prof. dr hab. Franciszek Seredyński, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Wydział Matematyczno- Przyrodniczy, Instytut Matematyki, Poland

ks. prof. dr hab. Henryk Skorowski, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Wydział Nauk Historycznych i Społecznych, Instytut Socjologii, Poland

dr hab. prof. UKSW Marek Świerczyński, Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Poland

dr hab. prof. UKSW Grażyna Szpor, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Poland

Ta strona używa pliki cookie dla prawidłowego działania, aby korzystać w pełni z portalu należy zaakceptować pliki cookie.