Data publikacji : 2017-07-17

WYKORZYSTANIE KONCEPCJI BLOCKCHAIN W REALIZACJI ZOBOWIĄZAŃ UMOWNYCH

Maciej HulickiPaweł LustofinDział: STUDIA I ARTYKUŁY

Abstrakt

Przedmiotem artykułu jest analiza aspektów prawnych związanych z koncepcją blockchain ze szczególnym uwzględnieniem obszaru realizacji zobowiązań umownych. Dzięki zastosowaniu kilku złożonych mechanizmów kryptograficznych oraz procesom budowania porozumienia i znacznika czasu system blockchain pozwala na realizację transakcji bez instytujcji pośrędniczącej pomiędzy użytkownikami, którzy nie znają się nawzajem. Zastosowanie tego rodzaju koncepcji może przyczynić się do tworzenia inteligentnych umów, czyli programów komputerowych, które mogą podejmować decyzje w przypadku spełnienia określonych warunków. Implementacja inteligentnych umów może m.in. zwiększyć szybkość oraz pewność prawidłowego wykonania umowy. Niemniej jednak w kontekście inteligentnych umów krytyczne znaczenie posiada poprawność kodu. W związku z tym, brak powszechnej znajomości języków programowania może stanowić istotną barierę dla rozwoju tego rozwiązania. Pomimo tego, że obecnie rozwiązanie blockchain nie podlega żadnym szczególnym regulacjom, to jego rozwój i konkretne zastosowania powinny być dalej monitorowane. 

Słowa kluczowe

blockchain ; bitcoin ; inteligentne umowy ; zobowiązania umowne ; automatyzacja prawa ; regulacja nowych technologii


Szczegóły
Bibliografia
Autorzy
Wydawnictwo Naukowe UKSW
ul. Dewajtis 5, domek nr 2
01-815 Warszawa
email: wydawnictwo@uksw.edu.pl
tel. +48 22 561 89 23 (wew. 323)
O platformie:
Copyright 2019 by UKSW
OJS Support and Customization by LIBCOM
Platform & workfow by OJS/PKP
O systemie