WYKORZYSTANIE KONCEPCJI BLOCKCHAIN W REALIZACJI ZOBOWIĄZAŃ UMOWNYCH

Maciej Hulicki, Paweł Lustofin

DOI: http://dx.doi.org/10.21697/cwc.2017.1.03

Abstrakt


Przedmiotem artykułu jest analiza aspektów prawnych związanych z koncepcją blockchain ze szczególnym uwzględnieniem obszaru realizacji zobowiązań umownych. Dzięki zastosowaniu kilku złożonych mechanizmów kryptograficznych oraz procesom budowania porozumienia i znacznika czasu system blockchain pozwala na realizację transakcji bez instytujcji pośrędniczącej pomiędzy użytkownikami, którzy nie znają się nawzajem. Zastosowanie tego rodzaju koncepcji może przyczynić się do tworzenia inteligentnych umów, czyli programów komputerowych, które mogą podejmować decyzje w przypadku spełnienia określonych warunków. Implementacja inteligentnych umów może m.in. zwiększyć szybkość oraz pewność prawidłowego wykonania umowy. Niemniej jednak w kontekście inteligentnych umów krytyczne znaczenie posiada poprawność kodu. W związku z tym, brak powszechnej znajomości języków programowania może stanowić istotną barierę dla rozwoju tego rozwiązania. Pomimo tego, że obecnie rozwiązanie blockchain nie podlega żadnym szczególnym regulacjom, to jego rozwój i konkretne zastosowania powinny być dalej monitorowane. 


Słowa kluczowe


blockchain, bitcoin, inteligentne umowy, zobowiązania umowne, automatyzacja prawa, regulacja nowych technologii

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


BARAN P., On distributed communication networks, Rand Corporation, 1962

BECK R., MÜLLER-BLOCH C., Blockchain as Radical Innovation: A Framework for Engaging with Distributed Ledgers as Incumbent Organization, Proceedings of the 50th Hawaii International Conference on System Sciences, 2017

BERKLEY J., The promise of the blockchain The trust machine, The Economist, 31.10.2015 r.

BRAINE L., Smart Contract Templates, Presentation to CoinDesk, 25.01.2016 r., http://www.coindesk.com

CANN O., These are the top 10 emerging technologies of 2016, 2016, World Economic Forum

CLACK C. (et al.), Smart Contract Templates: foundations, design landscape and research directions, 2016, researchgate.net

CHRISTENSEN C.M., RAYNOR M. E., MCDONALD R., What is disruptive innovation? Harvard Business Review, 12/1995

DOGUET J., The Nature of the Form: Legal ad Regulatory Issues Surrounding the Bitcoin Digital Currency System, Louisiana Law Review, Nr 73/2012

FRANCO P., Understanding Bitcoin: Cryptography, engineering and economics, Chichester 2014.

GARSTKA M., PIECH K. (red.), Konsorcja i rady blockchain na świecie, Materiał analityczny Strumienia dotyczący trendów w zakresie wspólnych inicjatyw blockchainowych podejmowanych na świecie, 18.01.2017 r.

GOERTZEL B., GOERTZEL T., GOERTZEL Z., The global brain and the emergance of the world of abundance, Mutualism, open collaboration, exchange networks and the automated commons, Technological forecasting and Social Change, 114/2017

GOGERTY N., ZITOLI J., An electricity-backed currencey proposal, 2011, http://bravenewcoin.com

HABLEN M., Financial sector expands use of blockchain databases, 28.09.2016 r., www.cio.com

HE D. (et. al.), Virtual Currencies and Beyond: Initial Considerations, Międzynarodowy Fundusz Walutowy, 01.2016, SDN/16/03

IRVING G., HOLDEN J., How blockchain-timestamped protocols could improve the trustworthiness of medical science, F1000Research, 31.05.2016 r.

JEMIMA K., Exclusive: Blockchain platform developed by banks to be open-source, Reuters UK, 20.10.2016 r.

KÕLVART M. (et al.), Smart Contracts, [w:] The Future of Law and eTechnologies, T. KERIKMÄE, A. RULL (red.), Springer 2016

LAUSLAHTI L. (et al.), Smart Contracts–How will Blockchain Technology Affect Contractual Practices? The Research Institute of the Finnish Economy, ETLA Reports, Nr 68, 9.01.2017 r.

MARZANTOWICZ K., Największe banki na świecie inwestują w Blockchain, podstawę Bitcoin, 15.12.2015 r., http://itwiz.pl

MASSIMO M., From 'Blockchain Hype' to a Real Business Case for Financial Markets; Banca IMI; Bocconi University; 21.12.2016 r.

NAKAMOTO S., Bitcoin: A Peer-to-Peer Electronic Cash System, 2009.

NORTA A., Establishing distributed governance infrastructure for enacting cross-organizational collaborations, [w:] NORTA A., GAALOUL W., GANGADHARAN G., DAM H. (red.) Service-Oriented Computing – ICSOC 2015 Workshops, Lecture Notes in Computer Science, Nr 9586, Springer 2016

PETERS G., EFSTATHIOS P., Understanding Modern Banking Ledgers through Blockchain Technologies: Future of Transaction Processing and Smart Contracts on the Internet of Money, Banking Beyond Banks and Money, Springer 2016

PIECH K., Leksykon pojęć na temat technologii blockchain i kryptowalut, Strumień „Blockchain i Kryptowaluty” programu „Od papierowej do cyfrowej Polski”, 08.11.2016 r.

ROSATI P., NAIR B., LYNN T., Bitcoin Vs Blockchain: The Role of trust in disrupting financial services; Proceedings of 7th European Business Research Conference, University of Roma Tre, Rzym, 15-16.12.2016 r.

RIZZO P., How Barclays Used R3's Tech to Build a Smart Contracts Prototype, 26.04.2016 r., http://www.coindesk.com

SIMONITE T., Bitcoin’s Dark Side Could Get Darker, MIT Technology Review, 13 sierpnia 2015 r.

SOBIECKI S., Regulowanie Bitcoina, Prezentacja przygotowana na III Międzynarodowy Kongres Płatności Bezgotówkowych, 03.2015

WEBER I., XU X., RIVERT R., GOVERNATORI G., PONOMAREV A., MENDLING J., Untrusted Business Process Monitoring and Execution Using Blockchain, [w]: LA ROSA M., LOOS P., PASTOR O. (red.) Business Process Management, Lecture Notes in Computer Science, Nr 9850, Springer, 08.09.2016 r.

WHITE G. R.T., HOLDEN J., Future Applications of Blockchain: toward a value-based society, INCITE Conference, Amity University, Indie, 10.2016 r.

WRIGHT A., DE FILIPPI P., Decentralized Blockchain Technology and the Rise of Lex Cryptographia, SSRN Scholarly Paper ID 2580664. Social Science Research Network, Rochester 2015

ZACHARZEWSKI K., Bitcoin jako przedmiot stosunków prawa prywatnego, Monitor Prawniczy, Nr. 21/2014

ZACHARZEWSKI K., Praktyczne znaczenie bitcoina na wybranych obszarach prawa prywatnego, Monitor Prawniczy, Nr 4/2015

ZACHARZEWSKI K., PIECH K. (red.), Przegląd polskiego prawa w kontekście zastosowań technologii rozproszonych rejestrów oraz walut cyfrowych, Stanowisko Strumienia w sprawie kierunków ewentualnych prac legislacyjnych oraz działań regulacyjnych instytucji publicznych, 19.01.2017 r.

ZHENG Z., XIE S., DAI H.N., WANG H., Blockchain Challenges and Opportunities: A Survey, International Journal of Electric and Hybrid Vehicles, 01.2017

ZYSKIND G., NATHAN O. (et al.), Decentralizing privacy: Using blockchain to protect personal data, Security and Privacy Workshops (SPW), 2015

Zewnętrzne odnośniki

  • Obecnie brak jakichkolwiek odnośników.