Data publikacji : 2017-07-17

GLOSA DO WYROKU TRYBUNAŁU SPRAWIEDLIWOŚCI UNII EUROPEJSKIEJ Z 16.11. 2016 R. W SPRAWIE C-301/15

Marcin DąbrowskiDział: GLOSY, OPINIE, RECENZJE, ANALIZY

Abstrakt

Glosa dotyczy wyroku Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej z 16.11.16 2016 r. w sprawie C-301/15, którym orzekł, że art. 2(a) i art. 3(1) dyrektywy 2001/29/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z 22.5.2001 r. w sprawie harmonizacji niektórych aspektów praw autorskich i pokrewnych w społeczeństwie informacyjnym należy interpretować w ten sposób, że stoją one na przeszkodzie temu, by uregulowanie krajowe, powierzało organizacji upoważnionej do pobierania i dystrybucji opłat z tytułu praw autorskich wykonywanie prawa do zezwalania na zwielokrotnianie i publiczne udostępnianie w formie cyfrowej książek „niedostępnych”, które nie są już przedmiotem komercyjnego rozpowszechniania ani przedmiotem publikacji w formie drukowanej lub cyfrowej, nawet jeśli pozwala jednocześnie autorom tych książek lub innym podmiotom praw autorskich do tych książek na zgłoszenie sprzeciwu wobec tego wykonywania.

Słowa kluczowe

prawa autorskie i pokrewne ; społeczeństwo informacyjne ; książki niedostępne ; zwielokrotnianie ; publiczne udostępnianie ; forma cyfrowa


Szczegóły
Bibliografia
Autorzy
Wydawnictwo Naukowe UKSW
ul. Dewajtis 5, domek nr 2
01-815 Warszawa
email: wydawnictwo@uksw.edu.pl
tel. +48 22 561 89 23 (wew. 323)
O platformie:
Copyright 2019 by UKSW
OJS Support and Customization by LIBCOM
Platform & workfow by OJS/PKP
O systemie