Opublikowane: 2023-07-20

Dziennikarz w czasach platform i algorytmów – wywiady „Press” z Dziennikarzami Roku

Magdalena Ślawska
Kultura-Media-Teologia
Dział: Artykuły i rozprawy
https://doi.org/10.21697/kmt.2023.54.01

Abstrakt

Artykuł jest omówieniem wywiadów z Dziennikarzami Roku, publikowanymi na łamach magazynu „Press”, w których dziennikarze prezentują swoje podejście do technologii, do nowych mediów. Wyzyskane wypowiedzi, prezentowane chronologicznie, pokazały zmianę w zawodzie. Dziennikarze w nowych mediach budują swoją markę, promują własne dziennikarskie materiały, współtworzą społeczności. Wreszcie dzięki nowym możliwościom rozwijają jakościowe, niezależne miejsca w sieci, poza wydawcą. To tworzy wyjątkową relację z odbiorcami, którzy gotowi są za jakościowe dziennikarstwo zapłacić. Artykuł jest miejscem oddania głosu Dziennikarzom Roku.Te głosy potraktowane są jako autonarracje, miejsca prezentacji własnej tożsamości jako twórcy – dziennikarza.

Słowa kluczowe:

Dziennikarz Roku, Grand Press, dziennikarze, nowe media, tożsamość

Pobierz pliki

Cited by / Share


Ta strona używa pliki cookie dla prawidłowego działania, aby korzystać w pełni z portalu należy zaakceptować pliki cookie.