Kwartalnik internetowy „Kultura-Media-Teologia” jest recenzowanym pismem naukowym wydawanym przez Wydział Teologiczny UKSW w Warszawie, znajdującym się na liście czasopism MNiSW. W najnowszym wykazie czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych ogłoszonym przez Ministra Nauki w dniu 5.01.2024 r. periodykowi przyznano 40 pkt. (więcej)

Czytaj więcej

         Metadata from Crossref logo        Crossref Similarity Check logo Crossref Similarity Check logo
 • BazHum
 • CEJSH
 • IC Journals Master List
 • ERIH Plus
 • PBN - Polska Bibliografia Naukowa
Dyscypliny:
 • etnologia i antropologia kulturowa
 • literaturoznawstwo
 • nauki biblijne
 • nauki o komunikacji społecznej i mediach
 • nauki o kulturze i religii
 • nauki o sztuce
 • nauki teologiczne
 • polonistyka
MEiN 70 (2023)
Index Copernicus 80.52
Dla autorów

Czy jesteś zainteresowany wysłaniem zgłoszenia do tego czasopisma? Polecamy, abyś zapoznał się z O czasopiśmie zasadami obowiązującymi w tym czasopiśmie, a także ze wskazówkami dla autora. Autorzy muszą zarejestrować się do czasopisma zanim wyślą zgłoszenie lub zalogować się i rozpocząć pięciostopniowy proces.

Zasady redagowania tekstów do kwartalnika „Kultura-Media-Teologia”

 

Od zeszytu 61/2025 KMT (od 1.01.2025) ulega zmianie system sporządzania przypisów i zasady przygotowania bibliografii załącznikowej. W przyjętym w czasopiśmie stylu APA 7 nie stosuje się przypisów dolnych. Więcej informacji: https://apastyle.apa.org/

 

 

Dla recenzentów

Czy są Państwo zainteresowani recenzowaniem tekstów w tym czasopiśmie?
Rekomendujemy zapoznanie się z zawartością strony O czasopiśmie, na której zamieszczone są niezbędne informacje.
Następnie prosimy o rejestrację na stronie czasopisma. W formularzu rejestracyjnym prosimy o zaznaczenie opcji: "Tak, wyślij prośbę o nadanie roli: Recenzent".
Jeżeli posiadają już Państwo konto użytkownika w tym systemie - w edycji swojego profilu można rozszerzyć uprawnienia o funkcję: recenzent.
Prośba o sporządzenie recenzji konkretnego artykułu zostanie wysłana do Państwa drogą mailową.

Usługi indeksowania
Logo IC
Logo BazHum
Logo CEJSH
Logo CEJSH

Ogłoszenia

Zasady redagowania tekstów do kwartalnika „Kultura-Media-Teologia” (od zeszytu 61/2025)

2024-01-17

Od zeszytu 61/2025 KMT (od 1.01.2025) ulega zmianie system sporządzania przypisów i zasady przygotowania bibliografii załącznikowej. W przyjętym w czasopiśmie stylu APA 7 nie stosuje się przypisów dolnych.

Czytaj więcej

Ta strona używa pliki cookie dla prawidłowego działania, aby korzystać w pełni z portalu należy zaakceptować pliki cookie.