O czasopiśmie

Kwartalnik internetowy „Kultura-Media-Teologia” jest recenzowanym pismem naukowym wydawanym przez Wydział Teologiczny UKSW w Warszawie, znajdującym się na liście czasopism MNiSW (70 punktów).

Zakres tematyczny


Kwartalnik „Kultura-Media-Teologia” jest czasopismem multidyscyplinarnym, do którego zgodnie z rozporządzeniem Ministra Edukacji i Nauki, przypisano następujące dyscypliny naukowe: literaturoznawstwo, nauki o kulturze i religii, nauki o sztuce, nauki o komunikacji społecznej i mediach, nauki teologiczne. W skład Rady Naukowej czasopisma wchodzą przedstawiciele polskiego i zagranicznego świata nauki.

 

Wydawca
Wydawnictwo Naukowe UKSW
ul. Dewajtis 5, domek nr 2
01-815 Warszawa
e-mail: wydawnictwo@uksw.edu.pl
tel. +48 22 561 88 38 Ważne adresy: https://uksw.edu.pl/
https://wydawnictwo.uksw.edu.pl/
Uczelnia
Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
Dewajtis 5,
01-815 Warszawa

O platformie:
Copyright 2022 by Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
OJS Support and Customization by LIBCOM
Platform & Workfow by OJS/PKP