O czasopiśmie

Kwartalnik internetowy „Kultura-Media-Teologia” jest recenzowanym pismem naukowym wydawanym przez Wydział Teologiczny UKSW w Warszawie, znajdującym się na liście czasopism MNiSW. W najnowszym wykazie czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych ogłoszonym przez Ministra Nauki w dniu 5.01.2024 r. periodykowi przyznano 40 pkt.

Zakres tematyczny


Kwartalnik „Kultura-Media-Teologia” jest czasopismem multidyscyplinarnym, do którego zgodnie z rozporządzeniem Ministra Edukacji i Nauki, przypisano następujące dyscypliny naukowe: literaturoznawstwo, nauki o kulturze i religii, nauki o sztuce, nauki o komunikacji społecznej i mediach, nauki teologiczne. W skład Rady Naukowej czasopisma wchodzą przedstawiciele polskiego i zagranicznego świata nauki.

 

Ta strona używa pliki cookie dla prawidłowego działania, aby korzystać w pełni z portalu należy zaakceptować pliki cookie.