Opublikowane: 2023-10-08

Strategie promowania szczepień przeciw COVID-19 w Stanach Zjednoczonych. Analiza zawartości spotów z kampanii „We Can Do This”

Weronika Saran
Kultura-Media-Teologia
Dział: Artykuły i rozprawy
https://doi.org/10.21697/kmt.2023.55.07

Abstrakt

W odpowiedzi na opór wobec szczepień przeciw COVID-19  w stanach USA stosowano liczne zachęty, by zwiększyć poziom wyszczepienia. Oprócz nagród finansowych i niepieniężnych, szczepienia przeciw COVID-19 były również promowane poprzez kampanie edukacyjne. Celem niniejszego artykułu jest analiza strategii perswazyjnych wykorzystanych w spotach kampanii „We Can Do This”, by zachęcić odbiorców do szczepień, oraz zbadanie, czy techniki te były skuteczne w świetle badań nad przekazami dotyczącymi szczepionek przeciw COVID-19. W pracy przeanalizowano 70 spotów z 2021 roku z wykorzystaniem ilościowej
i jakościowej analizy zawartości. Badanie wykazało, że w filmach zastosowano szereg skutecznych strategii perswazyjnych, by promować szczepienia przeciw COVID-19. Autor zbadał również różnice i podobieństwa pomiędzy najczęściej i najrzadziej oglądanymi spotami.

Słowa kluczowe:

szczepionki przeciw COVID-19, kampanie edukacyjne, niechęć do szczepień, Stany Zjednoczone, „We Can Do This”, pandemia COVID-19, analiza zawartości

Pobierz pliki

Cited by / Share


Ta strona używa pliki cookie dla prawidłowego działania, aby korzystać w pełni z portalu należy zaakceptować pliki cookie.