Data publikacji : 2022-12-30

Wolność religijna podstawą innych wolności i praw człowieka w nauczaniu Jana Pawła II

Abstrakt

W nauczaniu Jana Pawła II szczególne miejsce zajmuje problematyka praw człowieka, a szczególnie prawo do wolności. Fundamentalne miejsce wśród praw wolnościowych zajmuje prawo do wolności religijnej rozumiane jako prawo do świata własnych przekonań w oparciu o sumienie poszukujące prawdy. Tak rozumiane prawo do wolności religijnej jest podstawą wszystkich praw wolnościowych. Wolność religijna jest bowiem najgłębszym wymiarem wolności, jest też racją i podstawą wszystkich praw należnych osobie ludzkiej, co wynika z godności osobowej należnej każdemu człowiekowi. Stanowisko to jest wyrażone w tytule Orędzia do Sekretarza Generalnego ONZ: „Wolność religijna podstawą praw ludzkich”.

Słowa kluczowe:

prawa człowieka, wolność, człowiek, godność, Jan Paweł IISzczegóły

Bibliografia

Statystyki

Autorzy

Pobierz pliki

  PDF

Zasady cytowania

Skorowski, H. (2022). Wolność religijna podstawą innych wolności i praw człowieka w nauczaniu Jana Pawła II. LIBERTAS RELIGIOSA Studium Interdyscyplinarne wolności Religijnej, 1, 126–137. Pobrano z https://czasopisma.uksw.edu.pl/index.php/lr/article/view/11569

Wskaźniki altmetryczne


Cited by / ShareWydawca
Wydawnictwo Naukowe UKSW
ul. Dewajtis 5, domek nr 2
01-815 Warszawa
e-mail: wydawnictwo@uksw.edu.pl
tel. +48 22 561 88 35 Ważne adresy: https://uksw.edu.pl/pl/ https://wydawnictwo.uksw.edu.pl
Uczelnia
Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego
Dewajtis 5,
01-815 Warszawa

O platformie:
Copyright 2022 by Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego
OJS Support and Customization by LIBCOM
Platform & Workfow by OJS/PKP