Data publikacji : 2022-12-30

Ludność żydowska w Polsce po II wojnie światowej

Zarys problematyki

Abstrakt

Artykuł jest próbą całościowego, choć ze zrozumiałych względów skrótowego, opisania problematyki ludności żydowskiej w Polsce po II wojnie światowej. Żydzi polscy w najboleśniejszy sposób doświadczyli Holocaustu, z 3,5 mln obywateli II Rzeczpospolitej żydowskiego pochodzenia ocalało około 10%. Część z nich po wojnie miała zamiar odbudowywać swoje życie w powojennej Polsce. Niestety różne okoliczności spowodowały, że stało się to niemożliwe. Przejawy antysemityzmu i te powojenne i te z lat 1956–1957 oraz kampania antysyjonistyczna (1967–1968) oraz polityka komunistycznych władz zmusiły dużą część Żydów i osób pochodzenia żydowskiego do emigracji. Przemiany po 1989 r. umożliwiły wszechstronny rozwój życia żydowskiego w naszym państwie. Pojawiły się różnego rodzaju inicjatywy, organizacje i działania, które temu służyły. Mimo że społeczność żydowska jest w Polsce nieliczna, to jednak jest bardzo widoczna i wciąż ma wpływ na polską kulturę i życie społeczne w naszym kraju.

Słowa kluczowe:

Żydzi, emigracja, antysemityzm, 1945, 1989Szczegóły

Bibliografia

Statystyki

Autorzy

Pobierz pliki

  PDF

Zasady cytowania

Szydzisz, M. (2022). Ludność żydowska w Polsce po II wojnie światowej: Zarys problematyki. LIBERTAS RELIGIOSA Studium Interdyscyplinarne wolności Religijnej, 1, 169–187. Pobrano z https://czasopisma.uksw.edu.pl/index.php/lr/article/view/11572

Wskaźniki altmetryczne


Cited by / ShareWydawca
Wydawnictwo Naukowe UKSW
ul. Dewajtis 5, domek nr 2
01-815 Warszawa
e-mail: wydawnictwo@uksw.edu.pl
tel. +48 22 561 88 35 Ważne adresy: https://uksw.edu.pl/pl/ https://wydawnictwo.uksw.edu.pl
Uczelnia
Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego
Dewajtis 5,
01-815 Warszawa

O platformie:
Copyright 2022 by Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego
OJS Support and Customization by LIBCOM
Platform & Workfow by OJS/PKP