Autor - szczegóły

Jasik-Kuchta, Klaudia

  • Nr 3 (2017) - Artykuły
    Efektywność kontroli NIK na tle wybranych funkcji kontroli państwowej
    Abstrakt  PDF