Zespół redakcyjny

Redaktor Naczelny

  1. prof. dr hab. Marek Michalski, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Polska

Redaktor Naukowy

  1. dr Justyna Dąbrowska, UKSW, Wydział Prawa i Administracji, Polska

Sekretarz Redakcji

  1. mgr Sylwia Szutko, UKSW, Wydział Prawa i Administracji, Polska