Zespół redakcyjny

Redaktor Naczelny

prof. dr hab. Marek Michalski, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Poland

Redaktor Naukowy

dr Justyna Dąbrowska, UKSW, Wydział Prawa i Administracji, Poland

Rada programowa

dr hab. prof. UKSW Irena Lipowicz, UKSW, Wydział Prawa i Administracji, Poland

dr hab. prof. UKSW Maria Szczepaniec, Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Poland

dr hab. prof. UKSW Anna Tarwacka, Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Poland

dr hab. prof. UKSW Marek Świerczyński, Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Poland

dr hab. prof. UKSW Piotr Zapadka, UKSW, Wydział Prawa i Administracji, Poland

dr Michał Będkowski-Kozioł, LL.M.Eur.Int.(Dresden), UKSW, Wydział Prawa i Administracji, Poland

dr Marcin Wielec, UKSW, Wydział Prawa i Administracji, Poland

Wydawnictwo Naukowe UKSW
ul. Dewajtis 5, domek nr 2
01-815 Warszawa
email: wydawnictwo@uksw.edu.pl
tel. +48 22 561 88 35
O platformie:
Copyright 2019 by UKSW
OJS Support and Customization by LIBCOM
Platform & workfow by OJS/PKP