Kontakt

Adres

Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie,
ul. Wóycickiego 1/3, bud. 17, 01-938 Warszawa,
mlody.jurysta@uksw.edu.pl

Osoba do kontaktu

Justyna Dąbrowska
dr
Wydział Prawa i Administracji UKSW,
Email: j.dabrowska@uksw.edu.pl

Wsparcie techniczne

Elżbieta Sobczak
Email: e.sobczak@uksw.edu.pl