Kontakt

Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie,
ul. Wóycickiego 1/3, bud. 17, 01-938 Warszawa,
mlody.jurysta@uksw.edu.pl

Główna osoba do kontaktu

Justyna Dąbrowska
dr
Wydział Prawa i Administracji UKSW,

Wsparcie techniczne

LIBCOM
Wydawnictwo Naukowe UKSW
ul. Dewajtis 5, domek nr 2
01-815 Warszawa
email: wydawnictwo@uksw.edu.pl
tel. +48 22 561 88 35
O platformie:
Copyright 2019 by UKSW
OJS Support and Customization by LIBCOM
Platform & workfow by OJS/PKP