Miedzińska, Iwona, Prawnik, politolog, doktorantka w Instytucie Prawa Międzynarodowego na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego; starszy specjalista w Departamencie Obsługi Prawnej w Urzędzie Transportu Kolejowego. Uczestniczka krajowych i międzynarodowych konferencji naukowych, autorka kilkunastu artykułów poświęconych prawu unijnemu i systemowi instytucjonalnemu Unii Europejskiej. Zainteresowania badawcze: prawo i system instytucjonalny Unii Europejskiej, integracja europejska, polityka zagraniczna i stosunki zewnętrzne Unii Europejskiej, polityka i prawo Unii Europejskiej w sektorze transportu kolejowego; prawa człowieka i systemy ich ochrony.


"Młody Jurysta" Kwartalnik Studentów i Doktorantów Wydziału Prawa i Administracji UKSW Nr 1 (2018) - Artykuły
Prawa człowieka w polityce zagranicznej Unii Europejskiej – aspekty prawne
Abstrakt PDF

Wydawnictwo Naukowe UKSW
ul. Dewajtis 5, domek nr 2
01-815 Warszawa
email: wydawnictwo@uksw.edu.pl
tel. +48 22 561 89 23 (wew. 323)
O platformie:
Copyright 2019 by UKSW
OJS Support and Customization by LIBCOM
Platform & workfow by OJS/PKP