Kontakt

Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Wydział Nauk Historycznych i Społecznych - Instytut Politologii, ul. Wóycickiego 1/3, budynek 23, p. 226, 01-938 Warszawa, tel. +48 22 569 68 16, wew. 816

Główna osoba do kontaktu

Marek Jarentowski
UKSW w Warszawie, Instytut Nauk o Polityce i Administracji

Wsparcie techniczne

Libcom
Wydawnictwo Naukowe UKSW
ul. Dewajtis 5, domek nr 2
01-815 Warszawa
email: wydawnictwo@uksw.edu.pl
tel. +48 22 561 88 35
O platformie:
Copyright 2019 by UKSW
OJS Support and Customization by LIBCOM
Platform & workfow by OJS/PKP