Kontakt

Adres

Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Wydział Nauk Historycznych i Społecznych - Instytut Politologii, ul. Wóycickiego 1/3, budynek 23, p. 226, 01-938 Warszawa, tel. +48 22 569 68 16, wew. 816

Osoba do kontaktu

Marek Jarentowski
UKSW w Warszawie,
Email: m.jarentowski@uksw.edu.pl

Wsparcie techniczne

Piotr Karwasiński
Email: libcom@libcom.pl