Zespół redakcyjny

Redaktor naczelny

  1. dr Marek Jarentowski, UKSW, Instytut Politologii

Zastępca redaktora naczelnego

  1. dr Katarzyna Walecka, UKSW, Instytut Politologii