Zespół redakcyjny

Redaktor naczelny

Marek Jarentowski, UKSW, Instytut Nauk o Polityce i Administracji

Zastępca redaktora naczelnego

Katarzyna Walecka, UKSW, Instytut Nauk o Polityce i Administracji

Redaktorzy

Joanna Gil-Siemieńska

James Hartzell

Rada naukowa

Fernando Casal Bértoa, University of Nottingham

Nicole Bolleyer, University of Exeter

Mikołaj Cześnik, SWPS Uniwersytet Humanistycznospołeczny

Antonii Dudek, UKSW

Katarzyna Sobolewska-Myślik, Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie

Jacek Sokołowski, Uniwersytet Jagielloński

Rudolf Uertz, Katholische Universität Eichstätt-Ingolstadt

Artur Wołek, Akademia Ignatianum w Krakowie

Radosław Zenderowski,, UKSW

Tomasz Żyro, Uniwersytet Warszawski

Ta strona używa pliki cookie dla prawidłowego działania, aby korzystać w pełni z portalu należy zaakceptować pliki cookie.