Zespół redakcyjny

Redaktor naczelny

Marek Jarentowski, UKSW, Instytut Nauk o Polityce i Administracji

Zastępca redaktora naczelnego

Katarzyna Walecka, UKSW, Instytut Nauk o Polityce i Administracji

Redaktorzy

Joanna Gil-Siemieńska

James Hartzell

Rada naukowa

Fernando Casal Bértoa, University of Nottingham

Nicole Bolleyer, University of Exeter

Mikołaj Cześnik, SWPS Uniwersytet Humanistycznospołeczny

Antonii Dudek, UKSW

Katarzyna Sobolewska-Myślik, Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie

Jacek Sokołowski, Uniwersytet Jagielloński

Rudolf Uertz, Katholische Universität Eichstätt-Ingolstadt

Artur Wołek, Akademia Ignatianum w Krakowie

Radosław Zenderowski,, UKSW

Tomasz Żyro, Uniwersytet Warszawski

Wydawnictwo Naukowe UKSW
ul. Dewajtis 5, domek nr 2
01-815 Warszawa
email: wydawnictwo@uksw.edu.pl
tel. +48 22 561 88 35
O platformie:
Copyright 2019 by UKSW
OJS Support and Customization by LIBCOM
Platform & workfow by OJS/PKP