Politologia

Baner

OPIS CZASOPISMA
"Politologia" jest czasopismem naukowym (rocznikiem) publikującym wyniki badań empirycznych nad zjawiskami politycznymi. Stosujemy przyjęte w publikacjach naukowych zasady etyki, publikacje są anonimowo recenzowane.

DOI: 10.21697/p