Przesyłanie tekstów

Wytyczne dla autorów

Teksty przedstawiane są w formacie doc lub docx:
- czcionka Times New Roman 12 pkt,
- marginesy 2,5 cm,
- wyjustowanie obustronne
- akapit wcięty 1,25 cm,
- odstęp między wierszami 1,5 cm,
- odsyłacze nawiasowe (zob. rozdz. "Cytowania" z reguł APA).
- niezbędne przypisy na dole strony - czcionka 10 pkt, wyjustowane obustronnie,
- bibliografia - zob. rozdz. "Zapis bibliografii" z reguł APA.
Zob.: "Podstawowe standardy edytorskie naukowych tekstów psychologicznych w języku polskim na podstawie reguł APA", Wydawnictwo Liberi Libri 2012, http://liberilibri.pl/harasimczuk/item/download/11_d7199de1980f7c9d43d36280e72dc31f

 

Sprawdzenie tekstu przed wysłaniem

Autorzy proszeni są o sprawdzenie czy tekst spełnia poniższe kryteria. Teksty, które nie spełniają wymagań redakcyjnych mogą zostać odrzucone.

  1. The submission has not been previously published, nor is it before another journal for consideration (or an explanation has been provided in Comments to the Editor).
  2. The submission file is in OpenOffice, Microsoft Word, RTF, or WordPerfe
 

Prawa autorskie

Autorzy przekazują wydawcy autorskie prawa majątkowe.

 

Polityka prywatności

The names and email addresses entered in this journal site will be used exclusively for the stated purposes of this journal and will not be made available for any other purpose or to any other party.