Sprawdzenie tekstu przed wysłaniem

Przejdź do logowania lub Zarejestruj aby zgłosić tekst.

Autorzy proszeni są o sprawdzenie czy tekst spełnia poniższe kryteria. Teksty, które nie spełniają wymagań redakcyjnych mogą zostać odrzucone.

  • The submission has not been previously published, nor is it before another journal for consideration (or an explanation has been provided in Comments to the Editor).
  • The submission file is in OpenOffice, Microsoft Word, RTF, or WordPerfe
Wytyczne dla autorów
Prawa autorskie
Polityka prywatności
 

Wytyczne dla autorów

Teksty przedstawiane są w formacie doc lub docx:
- czcionka Times New Roman 12 pkt,
- marginesy 2,5 cm,
- wyjustowanie obustronne
- akapit wcięty 1,25 cm,
- odstęp między wierszami 1,5 cm,
- odsyłacze nawiasowe (zob. rozdz. "Cytowania" z reguł APA).
- niezbędne przypisy na dole strony - czcionka 10 pkt, wyjustowane obustronnie,
- bibliografia - zob. rozdz. "Zapis bibliografii" z reguł APA.
Zob.: "Podstawowe standardy edytorskie naukowych tekstów psychologicznych w języku polskim na podstawie reguł APA", Wydawnictwo Liberi Libri 2012, http://liberilibri.pl/harasimczuk/item/download/11_d7199de1980f7c9d43d36280e72dc31f

Wydawnictwo Naukowe UKSW
ul. Dewajtis 5, domek nr 2
01-815 Warszawa
email: wydawnictwo@uksw.edu.pl
tel. +48 22 561 88 35
O platformie:
Copyright 2019 by UKSW
OJS Support and Customization by LIBCOM
Platform & workfow by OJS/PKP