Warszawskie Studia Pastoralne

Baner

OPIS CZASOPISMA
Warszawskie Studia Pastoralne są indeksowanym periodykiem naukowym wydawanym przez Wydział Teologiczny UKSW. Zamieszczane publikacje są recenzowane i dotyczą tematyki teologicznej ze szczególnym wskazaniem na teologie pastoralną. Redakcja przyjmuje także artykuły z zakresu nauk społecznych oraz humanistycznych.

INDEKSOWANE W:

CEJSH ; BAZHUM ; CEEOL

WSKAŹNIKI OCENY CZASOPISMA:

DOI: 10.21697/wsp
ISSN (Print): 1895-3204 ISSN (Online): 2353-8147

Aktualności

 
Aktualności nie zostały opublikowane.
 
Więcej ogłoszeń...