Opublikowane: 2023-12-28

Rola i wpływ kapelana świeckiego w opiece duchowej pacjentów w amerykańskim szpitalu: studium przypadku (Overlook Medical Center, Summit, NJ)

Artur Żaba
Warszawskie Studia Pastoralne
Dział: Artykuły
https://doi.org/10.21697/wsp.2022.1.02

Abstrakt

Kliniczna opieka duszpasterska odgrywa znaczną rolę w zaspokajaniu duchowych i emocjonalnych potrzeb pacjentów, niezależnie od ich przy- należności religijnej. Programy CPC kładą nacisk na zrozumienie mię- dzywyznaniowe, co umożliwia kapelanom poruszanie się w kulturowej odmienności pacjentów. Celem artykułu jest zobrazowanie roli tej opieki oraz posługi kapelana świeckiego na przykładzie szpitala Overlook Medical Center w Summit, New Jersey. Przeprowadzone wywiady z pacjentami, pielęgniarkami oraz kapelanem świeckim pozwoliły wykazać, że objęci odpowiednią opieką duszpasterską pacjenci są bardziej skłonni do prze- strzegania planów leczenia. Wsparcie duchowe kapelanów świeckich ma szczególne znaczenie dla chorych, ich rodzin i personelu medycznego, co przekłada się na lepsze wyniki zdrowotne.

Słowa kluczowe:

kapelan świecki, Overlook Summit NJ, kliniczna opieka duszpasterska

Pobierz pliki

Zasady cytowania

Żaba, A. (2023). Rola i wpływ kapelana świeckiego w opiece duchowej pacjentów w amerykańskim szpitalu: studium przypadku (Overlook Medical Center, Summit, NJ). Warszawskie Studia Pastoralne, 55(1), 47–66. https://doi.org/10.21697/wsp.2022.1.02

Cited by / Share


Ta strona używa pliki cookie dla prawidłowego działania, aby korzystać w pełni z portalu należy zaakceptować pliki cookie.