Opublikowane: 2023-12-28

Procesja Uroczystości Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa jako przejaw eklezjalnej communis

Krzysztof Filipowicz
Warszawskie Studia Pastoralne
Dział: Artykuły
https://doi.org/10.21697/wsp.2022.1.03

Abstrakt

Odnowiony po Soborze Watykańskim II Kościół poświęca wiele uwagi eklezjalnej communio, co przejawia się w wielu dyscyplinach teologicznych: eklezjologii, ekumenizmie, teologii pastoralnej i liturgice. W artykule opisano procesję Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa jako przejaw eklezjalnej communio w trzech aspektach: communio indywidualnego wierzącego z Chrystusem, communio pomiędzy Kościołem a Chrystusem oraz communio pomiędzy wiernymi.

 

Słowa kluczowe:

procesja, communio, Uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa, wspólnota eklezjalna

Pobierz pliki

Zasady cytowania

Filipowicz, K. (2023). Procesja Uroczystości Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa jako przejaw eklezjalnej communis . Warszawskie Studia Pastoralne, 55(1), 67–84. https://doi.org/10.21697/wsp.2022.1.03

Cited by / Share


Ta strona używa pliki cookie dla prawidłowego działania, aby korzystać w pełni z portalu należy zaakceptować pliki cookie.