Data publikacji : 2017-12-06

"Domowy Kościół" propozycją katechezy dorosłych

Dariusz KurzydłoDział: Artykuły

Abstrakt

W artykule autor dowodzi, że katecheza dorosłych – najważniejsza forma chrześcijańskiej formacji – powinna przyjąć postać wsparcia człowieka w jego codziennego życia. Jezus Chrystus posyłając swego ducha uzdalnia chrześcijan do rozpoznawania swej obecności w świecie jako posługi miłości i nadziei dla zmagającego się co dnia z trudną rzeczywistością. W ramach takiej katechezy nie chodzi o pouczanie dorosłych tak bardzo, jak bycie razem każdego dnia. Droga chrześcijanina w „Kościele domowym” wiedzie poprzez drogę do świętości w małżeństwie; przyjmuje ona postać katechumenatu połączonej ze współczesną wiedzą o człowieku i jego formacji. Katecheza dorosłych stanowi szansę dla Kościoła, by odnowił się w konkretnej miłości na wzór małżeństwa. 

Słowa kluczowe

katecheza dorosłych ; katechumenat ; domowy Kościół


Szczegóły
Bibliografia
Autorzy

Pobierz pliki

PDF

Kurzydło, D. (2017). "Domowy Kościół" propozycją katechezy dorosłych. Warszawskie Studia Pastoralne, 3(36), 55-64. https://doi.org/10.21697/wsp.2017.12.3.36.03

Wskaźniki altmetryczne


Licencja

Autor wyrażając zgodę na opublikowanie tekstu w WSP jednocześnie wyraża zgodę „na nieograniczone i bezterminowe korzystanie przez Czasopismo z praw autorskich do tekstu, przy obowiązku
każdorazowego wskazania autora i z zachowaniem takich samych praw przez autora"


Wydawnictwo Naukowe UKSW
ul. Dewajtis 5, domek nr 2
01-815 Warszawa
email: wydawnictwo@uksw.edu.pl
tel. +48 22 561 88 35
O platformie:
Copyright 2019 by UKSW
OJS Support and Customization by LIBCOM
Platform & workfow by OJS/PKP
O systemie