"Domowy Kościół" propozycją katechezy dorosłych

Dariusz Kurzydło

DOI: http://dx.doi.org/10.21697/wsp.2017.12.3.36.03

Abstrakt


W artykule autor dowodzi, że katecheza dorosłych – najważniejsza forma chrześcijańskiej formacji – powinna przyjąć postać wsparcia człowieka w jego codziennego życia. Jezus Chrystus posyłając swego ducha uzdalnia chrześcijan do rozpoznawania swej obecności w świecie jako posługi miłości i nadziei dla zmagającego się co dnia z trudną rzeczywistością. W ramach takiej katechezy nie chodzi o pouczanie dorosłych tak bardzo, jak bycie razem każdego dnia. Droga chrześcijanina w „Kościele domowym” wiedzie poprzez drogę do świętości w małżeństwie; przyjmuje ona postać katechumenatu połączonej ze współczesną wiedzą o człowieku i jego formacji. Katecheza dorosłych stanowi szansę dla Kościoła, by odnowił się w konkretnej miłości na wzór małżeństwa. 


Słowa kluczowe


katecheza dorosłych; katechumenat; domowy Kościół

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Adamski F., Rodzina między sacrum i profanum, Poznań 1997.

Bagrowicz J., Inicjacyjno-katechumenalny kształt wychowania jako propozycja na trzecie tysiąclecie, w: Pedagogika u progu trzeciego tysiąclecia, red. A. Nalaskowski, K. Rubacha, Toruń 2001, s. 89–106.

Bagrowicz J., Katecheza na poszczególne etapy życia człowieka, w: Katecheza po Soborze Watykańskim II w świetle dokumentów Kościoła, red. W. Kubik, t. 1, Warszawa 1985, s. 67–73.

Bajerowa I., Swoistość języka religijnego i niektóre problemy jego skuteczności, „Łódzkie Studia teologiczne” 1994, nr 3, s. 13–24.

Balter l., Kapłaństwo Ludu Bożego. Studium teologiczno-dogmatyczne, Warszawa 1982.

Baniak J., Miłość małżeńska w wyobrażeniach katolików polskich, „Poznańskie Studia teologiczne” 2007, nr 21, s. 285–306.

Blachnicki F., Jedność i diakonia, Kraków 2009.

Blachnicki F., Miłość. Seks, eros, agape, Kraków 2011.

Blachnicki F., Sympatycy czy chrześcijanie, Kraków 2010.

Dyczewski l., Rodzina twórcą i przekazicielem kultury, Lublin 2003.

Góralski W., Pastwa A., Rodzina suwerenna – Kościół domowy. W nurcie współczesnej myśli prawnej Kościoła powszechnego i Kościoła w Polsce, Katowice 2015.

Grzybowski J., Dobra nowina o dialogu, Częstochowa 2012.

Charytański J., Inspiracje soborowe w katechetyce, w: Katecheza po Soborze Watykańskim II w świetle dokumentów Kościoła, red. W. Kubik, Warszawa 1985.

Chudy W., Istota pedagogiki personalistycznej, „ethos” 2006, nr 3, s. 52–74.

Jan Paweł II, List do Rodzin, Kraków 1999.

Kowalczyk M., Inkulturacja katechetyczna, Gniezno 1998.

Sroka M., Sacrum w małżeństwie i rodzinie, „Horyzonty Wiary” 1993, nr 4, s. 41–51.

Zewnętrzne odnośniki

  • Obecnie brak jakichkolwiek odnośników.