Data publikacji : 2017-12-06

Formacja Integralna człowieka - realizacja głównego celu telewizji internetowej

Marlena Kałużyńska TyburskaDział: Artykuły

Abstrakt

Celami telewizji internetowej są nie tylko rozrywka, zabawa i informacja. Przed współczesną telewizją internetową stają dużo wyższe i ważniejsze cele. Formacja integralna, czyli kształtowanie postaw człowieka. Media, będąc nieodzownym towarzyszem w życiu codziennym, muszą odgrywać również pozytywne role w kształtowaniu postaw odbiorcy. artykuł zawiera przykłady i rozwiązania odpowiedzialności za przekaz medialny. 

Słowa kluczowe

formacja ; telewizja internetowa ; odbiorca ; nadawca ; parafia ; przekaz medialny ; mass media


Szczegóły
Bibliografia
Autorzy

Pobierz pliki

PDF

Kałużyńska Tyburska, M. (2017). Formacja Integralna człowieka - realizacja głównego celu telewizji internetowej. Warszawskie Studia Pastoralne, 3(36), 175-190. https://doi.org/10.21697/wsp.2017.12.3.36.10

Wskaźniki altmetryczne


Licencja

Autor wyrażając zgodę na opublikowanie tekstu w WSP jednocześnie wyraża zgodę „na nieograniczone i bezterminowe korzystanie przez Czasopismo z praw autorskich do tekstu, przy obowiązku
każdorazowego wskazania autora i z zachowaniem takich samych praw przez autora"


Wydawnictwo Naukowe UKSW
ul. Dewajtis 5, domek nr 2
01-815 Warszawa
email: wydawnictwo@uksw.edu.pl
tel. +48 22 561 88 35
O platformie:
Copyright 2019 by UKSW
OJS Support and Customization by LIBCOM
Platform & workfow by OJS/PKP
O systemie